Bodrum Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

Bodrum bölgesinde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) raporlarınızı almak artık çok kolay.

“Enerji Kimlik Belgesi” (EKB); 5627 Sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çalıştırılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (BEP)”ne göre; binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırılması, sera gazı salınım seviyesi, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

– Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin hazırlanmasında AB’nin 2002/91/EC sayılı “Binaların Enerji Performansı Direktifi” temel alınmıştır.

– 01.01.2011 yılından sonra yapılan (yeni) binalarda “Enerji Kimlik Belgesi” iskân almak için zorunlu hale gelirken 01.01.2011 yılından önce yapılan (mevcut)  binalara da Enerji Kimlik Belgelerinin alınması için 31 Aralık 2019 tarihine kadar süre tanınmıştır.

– Enerji Kimlik Belgenizi erken tarihte çıkartarak yürürlüğe girecek olan “Zorunlu Enerji Etüdü” maddesi ile doğacak fazla maliyetlerden etkilenmezsiniz.

– Belirtilen bu tarih itibari ile “Enerji Kimlik Belgesi” olmayan binalarda emlak alım satım ve kiralama işlemleri yapılamayacaktır.

– “Enerji Kimlik Belgesi” için başvuru bina, blok ya da site olarak yapılabilir. Bireysel olarak başvuru yapılamamaktadır.

– Söz konusu belgenin geçerlilik süresi 10 (on) yıldır. Bu süre sonunda belge tekrar yenilenecektir.

– “Enerji Kimlik Belgesi” için mantolama yapılmasına ihtiyaç yoktur. Mantolama yapılmadan önce çıkartılan “EKB”, mantolama yapıldıktan sonra bina yalıtım bilgilerinin güncellenmesi ile revize edilir.

Gerekli Evraklar:
1. Mimari Proje
2. Yapı Kullanım İzin Belgesi
3. Mantolama Sözleşmesi (yapıldıysa)


ENERJİ KİMLİK BELGESİ BAŞVURU FORMU

EKB SORGULAMA SAYFASI


Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın

Bodrum Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan Di-Vega Enerji firması ile çözüm ortaklığımız ile enerji kimlik belgelerinizi hazırlarken;
* Enerji etüdü
* Enerji danışmanlığı
* Termal kamera ölçümleri gibi konularda da hem cihazlarımız hemde teknik personellerimiz ile profesyonel hizmet vermekteyiz.